Prejeli nepovratna sredstva iz razpisa za zagon socialnih podjetij

Naziv projekta: Spletna tržnica za mlade filmarje

Kratek opis: Cilj projekta je vzpostavitev spletne tržnice za mlade filmarje (Stock Video). Postati želimo postati

spletna točka/tržnica, kjer se na enem mestu zbirajo prodajalci in kupci video posnetkov. Prodajalci (video

ustvarjalci) pripravijo video vsebine in jih objavijo na spletni strani, kupci video posnetkov (medijski ustvarjalci,

agencije, produkcijske hiše, drugi) pa jih kupujejo.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija preko Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska

unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Posredniški organ je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.


Novosti

Vse novosti