Stock Video je bil ustanovljen da opolnomoči ustvarjalce medijskih vsebin, tako da jim
zagotovi najbolj hitro, prijazno in pošteno spletno tržnico za medijske vsebine, kjer lahko
ponudijo svoje vsebine trgu. Podjetje ima unikaten, ustvarjalcem prijazen poslovni model, pri
katerem ustvarjalci sami določijo ceno za svoje delo in dobijo več kot polovico prihodkov od
prodaje njihovega video posnetka.


Vsebine

Naše vsebine lahko najdete tudi na naslednjih povezavah: